top of page
Unknown-2.jpeg

Kwaliteit Hulpverlening

Wij vinden het heel erg belangrijk dat wat wij doen, ook nut en effect heeft. Om deze reden zorgen wij ervoor een aantal punten op orde te hebben:

Deskundigheid.

De methoden en technieken waarover we beschikken zijn uiteenlopend van aard. Deze methodieken zijn afkomstig van diverse bronnen. Het NJI (Nederlands Jeugdinstituut), Bosleven of andere mensen uit ons werkveld. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel en scholen ons met regelmaat bij in kennis en nieuwe ontwikkelingen. Onze samenwerkende partners en collega’s hebben naast de gedeelde basisvaardigheden, eigen expertise en specialisaties.

Vergoeding en contracten; Door contractuele afspraken te maken met gemeenten commiteren wij ons aan de eisen die aan de zorg worden gesteld.De zorg die wij leveren kan grotendeels (regio-afhankelijk) worden vergoed, vraag ons hier zeker naar. Wij hebben contracten in de vorm van Zorg in Natura en PGB met meerdere gemeenten (aangesloten bij jeugdhulp en WMO. Hart van Brabant, Dongemond, West Brabant Oost) Verwijzing kan via huisarts, jeugdarts, wijkteam of CJG.

Kosten: Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding van de kosten? Dan krijg je van ons vooraf een helder inzicht in de kosten.

Kwaliteitseisen: Wij beseffen goed hoe de impact van hulpverlening kan zijn.  Om deze reden voldoen wij aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het werk wat wij doen en zijn aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister Jeugd, BIG, beroepsvereniging sociaal werk BPSWen zijn ingeschreven bij het Register gevaarsbeheersing. Onze collega’s zijn allen opgeleid en geregistreerd of vallen onder de norm van de verantwoorde werktoedeling. U kunt ons hierover altijd aanspreken.

Handboek Buitenpraktijk Bosleven: In dit document zijn onze werkafspraken vastgelegd. Deze zijn inzichtelijk voor iedereen en vormen de basis van de kwaliteitscertificering HKZ die wij in 2023 willen gaan inrichten. Het handboek is per mail op te vragen of terug te vinden in ons ECD.

Elektronisch Clientdossier: Dit digitale systeem (programma Zilliz) biedt alle mogelijkheden om te voldoen aan de AVG-wetgeving en de wettelijke wijze van het het verantwoorden en vastleggen van hulpverlening. Iedere client krijgt bij ons toegang tot zijn/haar eigen dossier.

Klachten: Soms kan het voorkomen dat je het niet met elkaar eens bent. Uiteraard gaan wij eerst met elkaar in gesprek. Mocht dat niet voldoende zijn, dan hanteren wij de stappen van de klachtenprocedure en zijn aangesloten bij klachtenportaalzorg

Betertoets: gedurende de hulpverlening en bij afronding van het traject bieden wij een feedbackformulier aan om te kunnen leren en verbeteren. Dit wordt digitaal aangeboden en wij zullen geperiodiseerd de resultaten hiervan terugkoppelen op de site.

bottom of page